Algemene voorwaarden

Tijdstip sessies wordt in overleg met de coachee(s) vastgesteld;

De sessies vinden plaats in Eindhoven, Hurksestraat 19/ PlanB. 

Het plannen van vervolgsessies vindt plaats na elke sessie, 

Het plannen van sessies in het geval van een traject met een afgesproken volume, geschiedt vooruit;

Sessies kunnen afgezegd worden zonder facturering indien dit minimaal 24 uur vooraf wordt gemeld, per email, telefonisch of WhatsApp;

De sessies vinden plaats tegen een tarief van € 115,- per sessie, per koppel. Dit bedrag dient na elke sessie per factuur binnen 7 dagen, te worden voldaan;

Individuele sessies vinden plaats tegen een tarief van € 105,- per sessie. Met individueel wordt bedoeld: 1 persoon. 

·In het geval de werkgever van de coachee(s) het traject sponsoort, zal een totaalfactuur rechtstreeks aan sponsor worden gefactureerd;

Alle tarieven worden belast met 21% BTW;

Een koppel sessie duurt maximaal 90 minuten een individuele sessie maximaal 60 minuten;

Mocht de coach tijdens het coachtraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt(en) daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is;

De coachee(s) draagt/dragen de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over het eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en coachee(s) gezamenlijk doorbrengen als daarna;

Alle coachconversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie zal daarbuiten worden gecommuniceerd, zonder toestemming van de coachee(s). Hierin houden we ons aan de wet op de Privacybescherming en de ethische code van de beroepsvereniging van Coaches. Onder geen enkele omstandigheid, behalve als er een wet is overtreden, zal er enige informatie inzake de inhoud van een conversatie aan derden openbaar worden gemaakt.

Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de coach om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de coach niet kunnen worden aangesproken als hij of zij onwettige zaken aan de sponsor van de coachee(s) of aan de wettelijke autoriteiten meldt;

Op alle andere communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, voicemail, WhatsApp, SMS en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing.

Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt zijn alleen de coach en de coachee(s) degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen ervan op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden worden beheerd waardoor de vertrouwelijkheid niet volledig kan worden gegarandeerd.

2018-2024