Fouten die stellen maken tijdens ruzies

Geschatte leestijd: 0 minuten

Je kent het misschien wel uit eigen ervaring; jij en je partner hebben ruzie en waar je in het begin nog helder kon denken en je frustratie kon verwoorden, zak je gedurende de ruzie steeds verder weg in een brei van dikke modder waardoor je vast komt te zitten.

Vaak gaat het bij stellen over een steeds terugkerend onderwerp en hoe langer de ruzie voortduurt, hoe vaster je kan komen te zitten. Je probeert met vruchteloze pogingen de ander te overtuigen van jouw gelijk. Maar die gaat zich steeds meer verdedigen en kaatst de bal terug naar jou.

Zo’n discussie ziet er dan zo uit:

Partner A (klagen) ‘ik vind het irritant dat je altijd zo defensief wordt’. Partner B (counter aanval) ‘als jij me niet altijd zou beschuldigen, dan zou dat niet nodig zijn’. 

Herkenbaar? Als je dit gesprek niet tot een ruzie wilt laten komen, vermijd dan deze 3 veel gemaakte fouten:

De drie meest voorkomende fouten

#1 JIJ moet veranderen

Het is vaak het gemakkelijkst om een lijst van alle onhebbelijkheden van je partner paraat te hebben om hiermee de ander te overtuigen dat zij fout zitten. En als zíj́ maar zouden veranderen, dan zou het probleem er niet meer zou zijn. Jij bent niet oké, ik ben wel oké. 

Door te wijzen naar je partner blijf jij in de luwte en daarmee niet verantwoordelijk voor de oplossing van het conflict. Deze strategie werkt echter averechts want in plaats van dat jouw partner zich uitgenodigd voelt om naar het eigen aandeel te kijken (en open te staan voor verandering), zal hij of zij zich defensief gaan opstellen en terug gaan aanvallen (om zodoende zichzelf te beschermen). 

Jullie raken nu in een wirwar van wie gelijk heeft en wie de schuldige in het verhaal is.

#2 Harder protesteren

Als je jouw partner met al jouw argumenten nog steeds niet kunt overtuigen, dan is het verleidelijk om gewoon nóg harder te protesteren en met ‘guns blazing’ de ruzie voort te zetten. Je kunt proberen om ongelooflijk boos te worden. Je kunt sarcastisch worden of je partner zelfs gaan uitschelden.

Je kunt ook proberen om er anderen bij te betrekken die ‘het ook vinden’. Je bouwt nu een casus in de hoop jouw partner te doen inzien dat hij of zij het toch echt verkeerd ziet of doet. Een laatste strategie kan zijn om je partner te straffen door seks en intimiteit te ontnemen. 

#3 Vluchten en Achterna zitten

Wanneer de modder te dik wordt om nog te kunnen bewegen, zal een van jullie uiteindelijk uitchecken. Dit kan door letterlijk de ruimte te verlaten of door intern uit te checken zodat je de woorden van je partner niet langer binnen laat komen (het wordt je teveel). Een andere vluchtstrategie kan zijn dat je wenselijk gedrag gaat vertonen om zo het conflict te stoppen. Een snelle (maar niet goed gevoeld) excuus kan ook de ‘trick’ zijn om de ander te laten stoppen.

De valkuil van pleasend gedrag, of sorry zeggen terwijl je hem eigenlijk niet voelt, is dat er van binnen irritatie groeit richting je partner. Daarnaast zal de andere partner zich door het vluchtgedrag niet gehoord of gezien voelen met als tegenreactie dat ze de vluchtende partner achterna blijven zitten (en bijvoorbeeld volgen naar de andere kamer).

Wat kan je doen wanneer jullie in een impasse zijn geraakt?

1. Probeer tot het inzicht te komen dat jullie allebei gelijk hebben. Als je uit een zwart-wit denkpatroon kan komen van ‘goed of slecht’ en ’winnen of verliezen’, dan lukt het je beter om tot concessies te komen die voor beiden werken en tot meer wederzijds begrip voor elkaars positie. Wanneer je overstapt van ‘Ja, Maar’ naar ‘Ja, En’ dan treed je de ander tegemoet en ontken je de zienswijze van de ander niet. Wanneer je kunt komen op het niveau dat jullie allebei gelijk hebben, dan leidt dat tot creatieve oplossingen van het conflict. ‘Wat kunnen we samen anders doen..?’  

2. Wat zit eronder? Als een onderwerp je hard raakt dan kan je je afvragen waar het argument nu eigenlijk écht overgaat. Vaak is het een trigger uit je verleden (je jeugd of een vorige relatie bijvoorbeeld). Het kan je veel inzichten brengen als je voor je zelf gaat onderzoeken wát die trigger(s) is en dit met elkaar te delen.

3. Werk de ruzie uit. Vaak is het verleidelijk om zo snel mogelijk een conflict op te lossen en de rust te doen wederkeren. Als het onderwerp wat dieper zit (dit zijn de onderwerpen die regelmatig terugkeren) dan is het verstandig om samen te kijken naar de werkelijke reden van de ruzie. Om er vervolgens lering uit te trekken en je deze ruzie niet telkens opnieuw hoeft uit te vechten. Er na een paar dagen nog eens op terugkomen (in alle rust) en de issue nog eens samen doornemen, kan nieuwe inzichten geven en daarmee oplossingen.

4. Stel je kwetsbaar op. In plaats van elkaar aan te vallen, leg je wapens neer en deel jouw gevoelens met je partner. Vertel wat jij zelf lastig vindt en wat je tegenkomt. Gebruik daarbij de ‘ik-vorm’ in plaats van ‘jij’. ‘Ik voel me machteloos’ i.p.v. ‘jij zet me buitenspel’.

Je kwetsbaar opstellen is geen overgave of teken van zwakte!

5. Vind gemeenschappelijke delers. In plaats van op de verschillen te blijven zitten, probeer te zoeken naar gelijkenissen. Bijvoorbeeld jullie vinden het allebei lastig om je kwetsbaar te voelen. Of jullie hebben beiden het beste voor met jullie financiën/kinderen/etc. Elkaar ontmoeten op ‘common ground’ ontwapent. 

6. Er doorheen gaan. Op het moment dat je stopt met jouw oplossing of mening door te blijven duwen, ontstaat er ruimte voor andere, nieuwe ideeën. Als het je niet lukt om jouw visie te verruimen, dan is het nodig om terug te gaan naar de basis van het conflict (dus naar het ‘wat zit er onder’) en hier nogmaals met je partner over te praten en naar elkaar te luisteren. Op het moment dat jullie je beiden echt gehoord voelen, dan kunnen jullie tot oplossingen komen

Gebaseerd op praktijkervaringen en onderzoek door de gerenommeerde Amerikaanse relatietherapeut J. Gottman. 

De drie basisonderwerpen van een ruzie

Uit onderzoek blijkt tevens dat er eigenlijk maar 3 basis onderwerpen voor ruzies zijn:

  • Macht en Controle
  • Vertrouwen
  • Erkenning en Respect

Het gaat dan in wezen niet over de inhoud van de ruzie maar over de vorm. Wanneer het je lukt om uit te zoomen, dan zal je erachter komen dat ook in jullie ruzies 1 of meerdere van de basisonderwerpen ten grondslag liggen aan het conflict.

We zijn er vaak goed in om met heel veel woorden en verschillende zijpaden, verwarring te scheppen waardoor je op ten duur door de bomen het bos niet meer ziet. Wanneer je de ruzie echter zou strippen naar essentie (de kern dus) dan zal je verrast zijn wat er overblijft en waar het dus werkelijk over gaat. Macht? Vertrouwen? Erkenning?

Bij macht gaat het niet over domineren, maar over welke invloed jij als individu hebt op je omgeving, je leven en je relatie. Wiens prioriteit gaat voor? Wie neemt de beslissingen? In hoeverre voel jij ruimte om authentiek te zijn? En is het misschien zo dat jij je ruimte telkens moet bewaken tegen (dreigende) overname van de ander? Dat kan je bijvoorbeeld tegenkomen in zoiets “simpels” als de wijze waarop jullie het huishouden runnen. Mag dit voldoende op jouw manier of moet het teveel op de manier van de ander? Bij te veel overgave kan het gaan schuren en reden tot conflict geven.

Bij vertrouwen gaat het er over of je het gevoel hebt dat je op je partner kunt bouwen (ben je er voor me als dat nodig is en doe je wat je zegt dat je gaat doen) en of jouw partner trouw is aan de relatie. Wanneer het gevoel van vertrouwen geschaad wordt of wanneer je bang bent dat het geschaad gaat worden dan zijn dit meestal heftige conflicten. Van beschuldigen tot verdedigen. Van Slachtoffer en Dader. 

Bij erkenning gaat het erover of je je voldoende gezien of gehoord voelt door je partner. Doe ik er toe en mag ik er voldoende zijn? Ontvang je voldoende complimenten van je partner waaruit blijkt dat hij of zij zich bewust is van hetgeen jij doet voor de ander en voor de relatie? Uit jouw partner meer kritiek op je dan waardering? Of jouw waarneming en hoe jij dit ervaart feitelijk waar is of dat jij in aanname gaat, is dan de grote hamvraag. 

bron: https://www.estherperel.com

Hulp zoeken bij veel ruzies

Lopen jullie regelmatig vast in jullie ruzies en weten jullie niet goed hoe het anders kan? Een sessie(s) met een relatiecoach kan veel inzichten brengen en jullie erbij helpen om de bovenstaande stappen zelf toe te gaan passen. 

Meer inzichten lezen over dit onderwerp?

Lees dan mijn eerder geschreven blog https://paradijsvogels-relatiecoaching.nl/?page_id=11