Deel 2 blog: Samengesteld gezin; een nieuwe start

Geschatte leestijd: 11 minuten

In dit tweede deel van de blogreeks ‘samengesteld gezin; een nieuwe start’, deel ik 6 nieuwe sleutels, en vind je nog meer adviezen om van jullie samengesteld gezin, stiefgezin of bonusgezin, een succes te maken. De slagingskans van een nieuw samengesteld gezin is statistisch gezien niet zo rooskleurig. Maar met een realistische verwachting, geduld, compassie, een bak liefde en de in totaal 13 sleutels die je kunt vinden in deel 1 en deel 2 van dit blog, verhogen jullie de slagingskans significant!

“Een samengesteld gezin is een gezin waarbij één of beide partners kinderen meebrengen uit een eerdere relatie”

Er zijn zoveel verschillende gezinnen en situaties, dat er eigenlijk geen heilige Graal bestaat die voorziet in het gegarandeerd succesvol worden van jullie nieuwe gezin. Wél zijn er een aantal universele vertrekpunten en kan je zelf gaan bepalen welke de beste aansluiting vinden bij jullie situatie en die sleutels gaan toepassen (lees ook deel 1 van dit blog; je vindt hier je de eerste 7 sleutels tot succes). https://paradijsvogels-relatiecoaching.nl/?p=648

Het einde

We beginnen bij het einde. Want het einde van jullie vorige relatie heeft namelijk grote invloed op de succeskans van jullie nieuwe gezin. Het einde van jullie vorige relatie bepaalt ook de volgorde en de voortgang van het proces. De grote hamvraag is dan ook: hoe zijn jouw partner en zijn/haar ex uit elkaar gegaan en hoe ben jij met jou ex uit elkaar gegaan?

Probeer een goede band met je ex-partner op te bouwen. Hoe pijnlijk jullie scheiding dan ook mogelijk geweest is, jullie zullen vanwege de kinderen hoe dan ook met elkaar te maken blijven krijgen. In samenwerking gaan heeft vele voordelen. Ten eerste als signaal naar de kinderen toe maar zeker ook voor jullie eigen rust en gezondheid. In positief contact blijven met je ex heeft ook nog ander voordelen: jullie kunnen elkaar helpen bij uitdagingen of hulp vragen bij opvoedkundige, praktische of schoolaangelegenheden, bij het schuiven in dagen i.v.m. verjaardagen of vakanties etc. You all benefit!

Liefdevol uit elkaar

Wanneer jij en je ex-partner samen tot overeenstemming van de beëindiging van jullie relatie zijn gekomen, dan heb je weliswaar ook te maken met grote veranderingen en mogelijke rouw, maar zit er een minder zwart randje omheen. En omdat jullie het met elkaar eens zijn geworden over het beëindigen van de relatie, zullen uitdagingen beter het hoofd worden geboden en is van uitvechten is geen sprake. De kans op slagen van jullie nieuw samengesteld gezin en je nieuwe relatie is groter wanneer je in rust belangrijke afspraken hebt kunnen maken met je ex, en er geen sprake is van misgun.

Minder liefdevol uit elkaar

Wanneer afgunst zijn lelijke hoofd laat zien, vervalt menigeen in hatelijk of onredelijk gedrag. Hoe aardig of intelligent je ook bent, zodra misgun een rol gaat spelen is de kans op vals gedrag niet ondenkbaar. Vaak gaat de misgunst over materiele zaken (alimentatie, een mooi(er) nieuw huis, vakanties etc.). Maar ook gevoelskwesties als het gemis van aandacht (voor als jouw ex-partner voor een ander heeft gekozen) kunnen zorgen dat er ten overstaan van de kinderen hatelijke opmerkingen geplaatst worden. En aangezien kinderen loyaal aan hun ouders zijn, wordt de mening van de éne ouder over de ándere ouder behoorlijk lastig te plaatsen en verwerken voor ze (zie ook Rode vlag #1 uit deel 1 van dit blog).

Verstoorde relatie met ouder

Wanneer een kind zich verplicht voelt een kant te kiezen, dan zal dit de relatie met de andere ouder verstoren. Deze verstoorde relatie zal van invloed zijn op het proces van het vormen van een geslaagd samengesteld gezin. Wanneer er sprake is van misgun bij één of beiden partners dan zal dit het proces bemoeilijken. Hopelijk kunnen jij en je ex met elkaar in gesprek komen en zal de tijd wonden helen waardoor de boel rustiger wordt en jullie minder met elkaar bezig gaan zijn. 

Wanneer het onmogelijk voor jou of jullie blijkt om op een volwassen en gezonde manier met elkaar om te gaan of als het je niet lukt om je ex los te laten, dan is het raadzaam om hulp van buitenaf te zoeken. Je kunt dit individueel doen met behulp van een coach of therapeut of samen naar een mediator gaan. https://widdershovenmediation.nl/

Wat jij kan doen (en laten) als bonus-ouder

Hieronder een aantal gedragingen die de relatie tussen jou en de kinderen ten goede zullen komen of het juist lastig maken. 

 • Spreek nooit kwaad over de andere ouder
 • Vorm geen gezin binnen het gezin 
 • Ben de volwassene
 • Stop met vergelijken van een normaal gezin
 • Laat de opvoeding, met name in het begin, van de kinderen bij de echte ouder
 • Onderneem gezellige dingen met de bonuskinderen maar verwacht niks
 • Ben realistisch
 • Bespreek jouw ongenoegen of frustratie altijd eerst met je partner en niet met de kinderen
 • Accepteer dat jouw partner loyaal is naar zijn/haar kinderen. Betrek dat niet op jezelf
 • Probeer goed contact te krijgen met de andere biologische ouder (de ex!). Het is belangrijk dat de kinderen geen verdeeldheid ervaren. Ze komen hierdoor in een loyaliteitsconflict.
 • Heb geduld 
 • Probeer positief te blijven
 • Blijf met elkaar in gesprek (ook met de kinderen)
 • Probeer iets nuttigs bij te dragen (zoals bijv. bij het helpen van huiswerk maken).

Ga voor jezelf eens na hoe de vlag er op dit moment bij jou voorhangt. Welke punten mogen meer aandacht krijgen? Waar loop je tegenaan? Wat vind je moeilijk? En wat gaat al goed? Probeer liefdevol naar jezelf te blijven want de lijst is lang en de uitdaging voelt misschien niet haalbaar voor je. Neem je tijd en probeer vanuit je gezonde volwassendeel te handelen. 

Een nieuwe cultuur

Wanneer jij de persoon bent die ‘als de nieuwe’ het gezin binnenstapt dan zal je ongetwijfeld te maken krijgen met de cultuur die in het gezin heerst. De waarden en normen. De regels. De gewoonten. De idealen. De kleur. Alles is al bepaald en daar heb jij niks mee te maken gehad. Mogelijk voel jij een match met het bestaande systeem en blend je moeiteloos, maar de kans is groter dat jouw ideeën (deels) conflicteren. Je krijgt dan een situatie van ‘zij’ en ‘ik’.   

Je kunt die aanvliegen door jouw stempel op het geheel te gaan drukken óf de situatie rustig te bekijken, voelen, bedenken en dan stapje voor stapje voor jezelf uitmaken waar de uitdagingen liggen, de match en waar het echt schuurt. Communiceer dit samen met je partner en probeer tot oplossingen te komen die voor iedereen werken.

Je eigen identiteit behouden

Voor elk mens is het belangrijk om vanuit authenticiteit te mogen leven en hebben we allemaal de behoefte om je op je gemak te voelen en vanuit jouw waarden en normen te mogen bestaan. Logisch. Het is dus aan te bevelen om, hoe moeilijk dat ook lijkt, de aspecten die haaks op jouw ideeën of wensen staan, met je nieuwe partner te bespreken. De regel ‘de meeste stemmen gelden’ gaat binnen een bestaand gezin vaak op en als nieuweling sta jij 1-0 achter. En dat voelt natuurlijk helemaal niet oké. Jij mag dus liefdevol (en soms ferm) vechten voor je rechten’ en een plek binnen het gezin.

Wanneer jullie onder één dak leven en je hebt er de ruimte voor; creëer dan een plekje voor jezelf in het huis. Ideale situatie is een eigen kamer waarin jij je terug kunt trekken als dat nodig is voor je. Soms is het gewoon even lekker (en noodzakelijk) om uit het hele gezinsgebeuren te stappen. Fijn iets voor jezelf doen, opladen en bijkomen. You time. 

Wat jij kan doen (en laten) als biologische ouder

Een scheiding verwerken is per definitie heftig. Als volwassene zal je een heel scala aan emoties ervaren die je hopelijk gezien jouw leeftijd en levenservaring goed genoeg kunt regulieren. Maar als je nog maar een kind bent, een puber of jongvolwassenen en je wordt, (meestal buiten jouw wil om), geconfronteerd met zo’n grote verandering in je leven, dan kan de wereld er opeens erg onveilig en onbetrouwbaar uitzien. 

Het is daarom van het grootste belang dat de biologische ouder een veilige haven voor het kind blijft. De biologische ouder mag in feite haar of zijn betrouwbaarheid (lees: blijft mijn vader of moeder wel van mij houden?) opnieuw gaan bewijzen. Het afbrokkelen van vertrouwen en in de min komen te staan bij je kinderen is sneller gebeurd dan je denkt. 

Zo heb ik ooit van een dochter gehoord dat ze het zo vreselijk vond dat de nieuwe vrouw van haar vader, de verjaardagkaarten schreef. Haar vader liet het schrijven van de kaarten aan zijn nieuwe vrouw over en gaf hiermee het (onbedoelde) signaal af dat hij het zelf schrijven of ondertekenen van de kaart niet belangrijk genoeg vond. Dat hij daardoor de kinderen niet belangrijk genoeg vond. Daarnaast was de band met de nieuwe vrouw helemaal nog niet goed en wilde ze überhaupt geen kaart van háár. 

Zo zie je dat een simpele verjaardagskaart al heel wat teweeg kan brengen, laat staan als er situaties ontstaan waarin de vader of moeder niet ‘staat’ voor zijn eigen kind. Zeker in de beginfase is het niet handig om bepaalde ouder-taken over te dragen aan de nieuwe partner. Hoe goed bedoelt of hoe onschuldig ingezet; behoud jouw positie als de echte ouder.

Vertrouwen opbouwen

Stel dat jouw kinderen de moed hebben om bij jou aan te geven dat jouw nieuwe partner iets (bij herhaling) doet of zegt dat zij niet fijn vinden. Durf jij dan als ouder te luisteren, écht te luisteren naar wat je kinderen te zeggen hebben? Of ga je in de verdediging of bagatelliseer je de beleving van je kinderen? Vaak gebeurt het laatste met resultaat dat jouw kinderen zich niet gehoord voelen en zich daardoor niet veilig voelen bij jou. Een volgende keer komen ze dan wellicht niet meer naar je toe voor steun en raak jij, als ouder, grip kwijt over hetgeen er onder jouw dak plaatsvindt.

Wat zou er gebeuren als jij je eigen angst of paniek (die bijvoorbeeld ontstaat omdat jouw kinderen niet zo happy zijn met jouw nieuwe partner) opzij durft te zetten en in alle rust en redelijkheid naar je kinderen luistert? Misschien hebben ze wel een punt (en dan kan jij dit op jouw beurt weer rustig met je partner bespreken) of berust hun idee op een misvatting of wellicht ben je het echt niet eens met ze. Hoe dan ook; je kinderen serieus nemen en je partner niet vooropstellen ten koste van de kinderen, kan al een hoop vertrouwen geven.

En ohja, geef je fouten toe. Hiermee geef je niet alleen het signaal dat het maken van fouten menselijk en oké is, maar ook dat jij in staat bent tot zelfreflectie en daardoor betrouwbaar bent. En denk nou niet “ze zijn nog zo klein, dat snappen ze allemaal nog niet”. Ze snappen meer dan jij denkt en voelen intuïtief ongelooflijk veel aan.

Wat jullie samen kunnen doen

Een goede band ontwikkelen met alle kinderen binnen een samengesteld gezin heeft tijd, geduld, compassie en liefde nodig. Het is een proces dat ruimte nodig heeft om te kunnen groeien en bloeien. Maak samen duidelijk afspraken hoe jullie dit proces gaan managen. Een gezinsplan opstellen kan net als een ouderschapsplan (gebruikt bij scheidingen) de functie hebben om een aantal opvoedingsafspraken vast te leggen. 

Het is een plan waarin jullie samen bespreken hoe jullie bepaalde zaken willen gaan doen: hoe gaan jullie met elkaar om, wat vinden jullie belangrijk, wie krijgt welke verantwoordelijkheid(en), hoe regelen jullie het financieel, hoe noemen de kinderen de bonus-ouder, hoe gaan jullie wonen, wat wordt de opvoedstijl, hoe gaan jullie met schermtijd om, etc? 

Zo’n gezinsplan helpt om jullie verwachtingen helder te formuleren (en kan de nodige verwarring of teleurstelling voorkomen) en goed op elkaar af te stemmen. Wanneer de kinderen de leeftijd ervoor hebben, kunnen ze betrokken worden in het samenstellen van een dergelijk gezinsplan. 

Toets het plan regelmatig op functionaliteit; werkt het nog zoals jullie bedacht hadden of mogen er nieuwe of andere afspraken gemaakt worden? Wat gaat goed. Wat kan beter. 

Bijvoorbeeld een keer per maand met alle leden een gezinsgesprek voeren, houdt jullie systeem up to date, flexibel en gezond.

Met deze nieuwe sleutels tot succes kunnen jullie een nieuw samengesteld gezin vormgeven en een fundament leggen voor een liefdevol en gelukkig gezinsleven waarbinnen alle leden zich gehoord, gezien en geliefd voelen.

En lopen jullie toch vast op bepaalde onderwerpen, zoek dan hulp bij een professional. Er zijn relatiecoaches, gezinscoaches of gezinsondersteuners die jullie kunnen helpen. Samengestelde gezinnen die hulp zoeken vergroten de kans op slagen enorm! Afspraak met mij inplannen doe je door deze link te volgen of telefonisch contact op te nemen (06-23918504): https://paradijsvogels-relatiecoaching.nl/?page_id=10

Lees ook deel 1 van deze reeks over het succesvol vormen van een samengesteld gezin. In dat deel geef ik je de eerste 7 sleutels tot succes. https://paradijsvogels-relatiecoaching.nl/?p=648

copyright 2021-2023 Paradijsvogels Relatiecoaching